Brussel | 01/06

Brusselbrevet uke 22

Nytt europeisk budsjett, europeisk industristrategi, Vei- og transportpakken, Sirkulærøkonomipakken, triloger for ETS, siste nytt om Digitalunionen, Vinterpakken, midtveisevaluering av Horisont 2020 og ukens spis. Paal Frisvold kommenterer de viktigste utviklingene i europeisk politikk i sommer.

Brusselbrevet


Veipakken:

1) Til kamp mot sosial dumping og utslipp
Onsdag presenterte Europakommisjonen en etterlengtet pakke med lovforslag for veitransportsektoren. Forslagene er svært omfattende, og gjelder blant annet nye og strengere regler for sjåførers kjøre- og hviletidsbestemmelser, samt minstelønn, der sjåfører som har jobbet i mer enn tre dager i et annet EØS-land innen en kalendermåned vil regnes som en utstasjonert Kommisjonen foreslår også frislipp av antall kabotasjeturer inntil fem dager etter at internasjonal last er levert, i stedet for dagens regler om tre kabotasjeturer innen sju døgn. Innen utgangen av året vil Kommisjonen legge frem forslag om utslippsmål for tungtransport, samt et nytt system for monitorering og rapportering av CO2-utslipp fra veitransport.

2) Nye ordninger for bompenger
Kommisjonen foreslår at veiavgift beregnes etter tilbakelagt distanse, ikke tid tilbrakt på veien, for både lastebiler og privatbiler. I tillegg vil Kommisjonen differensiere avgifter etter utslippsgrad, noe lav- eller nullutslippsbiler vil kunne dra nytte av. Forslaget er det første av sitt slag som vil påvirke hvordan medlemsland samler inn avgifter for passasjerbiler. Kommisjonen vil også kreve at bompengeselskaper digitaliserer sine tjenester slik at sjåfører kan bruke en og samme bombrikke over hele EU – uten forsinkelser eller tilleggskostnader.

Digitalunionen:

1) Trilog endte med enighet om WiFi4EU
Europaparlamentet og Rådet ble mandag enige om å bevilge 120 millioner euro til installering av gratis offentlige Wi-Fi hotspots lokalt i hele EU, det såkalte WiFi4EU. Målet er å forbedre tilgang og deltakelse til internettbaserte tjenester i alle europeiske byer innen 2020.

2) Geoblokking
Det første trilogmøtet om nye reguleringer for urettmessig geoblokking fant sted 18. mai. I følge rapportør Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein (EPP) vil de mest sannsynlige problemstillingene under neste trilog omfatte bl.a. passive salgsbegrensninger, inkludering av audiovisuelt innhold, og ordlyden i den omskrevne klausulen. Det forventes et ytterligere trilogmøte i juni. Se Gräfin orientere om utviklingen for geoblokking her.

Første trilog for sirkulærøkonomipakken avholdt denne uken
Det første trilogmøtet mellom EUs beslutningsorganer og Kommisjonen om sirkulærøkonomipakken ble holdt i Brussel onsdag. Partene diskuterte EUs politikk og målsetninger for matavfall over de neste 14 årene. Utfallet av trilogforhandlingene må formelt vedtas i de tre institusjonene.

Triloger for ETS – Duncan går av som rapportør
Reform av kvotehandelsystemet for klimagassutslipp (ETS), grunnsteinen i EUs klimapolitiske strategi, er også i trilogforhandlinger. Første møte ble avholdt tidlig i april, og institusjonene regnet da med å fullføre forhandlingene innen utgangen av juli. Trilogmøtet tirsdag denne uken ble avlyst, og i dag ble det kjent at rapportør for reform av ETS-systemet, Ian Duncan (ECR), går av for å kunne delta i det britiske valget 8. juni. Ny rapportør er Julie Girling (ECR). Følg med i Brusselbrevet for oppdateringer om forhandlingene.

 

Vinterpakken – Clean Energy for All
Ministerrådet for energi er forventet å diskutere, samt å komme med en offisiell innstilling eller konklusjoner om Kommisjonens Vinterpakke (Clean Energy for all Europeans) under sine  møter 8.-9. og 26. juni. Europaparlamentets industri- og energikomité (ITRE) er forventet å publisere sine rapportutkast om direktivene i Vinterpakken i løpet av sommeren, og vil stemme over disse i løpet av oktober og november.

Horisont 2020 mid-term review
Mandag publiserte Kommisjonen en midtveisevaluering av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, for å forbedre implementering i forkant av programmets siste utlysningsperiode (2018-2020). Evalueringen viser at mer enn 30.000 søknader om midler blir sendt inn hvert år, og en forenklet søkeprosedyre (i gjennomsnitt 100 dager) har gjort programmet svært tilgjengelig for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter som jobber innenfor EUs bærekraftsmål for 2020. Tallene viser også at Horisont 2020 har hatt stor merverdi som tilleggsfinansiering over nasjonale programmer: hele 83 % av prosjektene ville ikke ha blitt noe av uten Horisont 2020-programmet.

EUs 2018-budsjett
Kommisjonen la tirsdag frem et forslag til EUs budsjett for 2018. Budsjettet utgjør kun 1 % av EUs samlede inntekt, som har økt til 145,5 milliarder euro mot 134,5 milliarder euro i fjor. Migrasjon, sikkerhet og investeringer står øverst på listen. Nyheten ved årets budsjett er at 40 millioner euro er satt av til forskning innen forsvarsindustrien.

Europeisk industristrategi
Rådet ber Kommisjonen legge frem en strategi og handlingsplan for industrien våren 2018. En strømlinjeformet europeisk industripolitikk uten unødvendige og diskriminerende regulative barrierer, var noen av retningslinjene som ble gitt under mandagens rådsmøte for konkurransedyktighet.

 

Nyheter fra ESA:

Norsk unntak for differensiering av arbeidsgiveravgift
Denne uken godkjente ESA et norsk unntak for differensiering av arbeidsgiveravgift. Regelen ble revurdert etter EFTA-domstolen annullerte en del av ordningen etter ESA-godkjenningen i juni 2014, men i dag konkluderte ESA med at regelen likevel er i henhold til EØS-reglene. Ordningen vil gi en reduksjon av det obligatoriske bidraget for arbeidsgivere i enkelte avsidesliggende områder. Denne ordning ble igangsatt for å forhindre avfolkning i de minst bebodde områdene i landet.
Screen Shot 2016-04-14 at 15.54.41

Sustainable Energy Week
EU Sustainable Energy Week sparkes i gang 19. juni, med en egen konferanse på “Norges hus” om energi-intensive industrier i et lav-utslippseuropa. Christian Egenhofer (CEPS) og Sandrine Dixson-Declève modererer debattene og intervjuer aktuelle foredragsholdere som Norsk Industri. Følg og delta i debatten på Twitter: #sustind.

Europaparlamentet har gruppemøter

  • 6. juni: Europakommisjonen arrangerer en konferanse om EUs handlingsplan for natur, mennesker og økonomi i Brussel.
  • 6.-7. juni: Europakommisjonen arrangerer toppmøte om neste generasjons internett i Brussel.
  • 6.-8. juni: Europakommisjonen arrangerer den konferansen ”World Reconstruction” for tredje gang  i Brussel.
  • 7. juni: En konferanse om plantebaserte alternativer til kjøtt vil bli holdt i Europaparlamentet.
  • 8. juni: Europakommisjonen avholder konferansen ”H2020 Waterborne Research” i Brussel.
  • 9. juni: Europakommisjonen avholder et forum om helseforskning i Brussel.
  • 8. juni: Indre marketskomiteen (IMCO) vil blant annet diskutere opphavsrett i det digitale indre markedet og online distansesalg av varer.
  • 8.-9. juni: Rådet for transport, telekommunikasjon og energi vil møtes i Luxemburg for å diskutere Vinterpakken.

Ukens spis:

Grand Central i Rue Belliard er Brussels nye, hippe go-to sted for brunch og lunsj, og er samtidig populært for både kaffeavtaler i arbeidsøyemed og lønningspils. Lokalet er stort og lyst, og har godt med sitteplasser ute – noe som kommer godt med i disse varme Brussel-dager. Vi anbefaler en av de mange, spennende tapasrettene på menyen i selskap med en av de eksotiske drinkene – som alle også tilbys i alkoholfri utgave.