Alm. Brand: Kapitalforvaltning i kommunerne

Udfordring

Alm. Brand er en dansk finansiel koncern, der driver virksomhed inden for bank, forsikring og pension. De forvalter også kapital for private og institutionelle investorer. Alm. Brand identificerede en mulighed for at henvende sig målrettet til de danske kommuner, som ofte har behov for at investere ansvarligt og etisk korrekt.

Med 98 forskellige kommuner i Danmark med hver sin måde at investere på og en beslutningsproces styret af embedsmænd og politikere, var der behov for en fokuseret og faktabaseret indsats. Målet var at engagere kommunerne og de vigtigste interessenter i kapitalforvaltning, der historisk har været mindre interesse i.

Strategi og eksekvering

GK designede en løsning, hvor vi udarbejde en rapport på 52 sider som afdækkede, hvordan kommunerne investerer i dag, de vigtigste tendenser for området og udfordringer i fremtiden. Rapporten blev brugt som grundlag for alt materiale og de kommunikationsaktiviteter, som GK og Alm. Brand i fællesskab eksekverede.

Aktiviteterne omfattede blandt andet en PR-indsats, en pixibog til kommunalpolitikere, en konference om kommunal kapitalforvaltning, deltagelse på Folkemødet samt indholdsproduktion til LinkedIn.

Resultater

Alm. Brand har oplevet en markant stigende interesse i kapitalforvaltning fra de danske kommuner. På Folkemødet debatterede Alm. Brand kommunal kapitalforvaltning for et fuldt telt og foran et engageret publikum. Jyllands-Posten Finans skrev flere artikler om kommunernes investering og et debatindlæg om, hvordan kommunerne kan drive politik med sine penge. Konferencen havde fuldt hus med mere end 100 deltagere.

Med udgangen af 2018 har Alm. Brand dobbelt så mange kommuner på kundelisten sammenlignet med 2017. Kommunal kapital under forvaltning voksede med mere end 1 milliard kroner.