Avance Gas
Oslo | 12/01

Avance Gas børsnotering

Geelmuyden Kiese (GK) har et løpende oppdrag for Avance Gas, og bistår med strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning på PR og IR.

Bakgrunn

GK inngikk et samarbeid med Avance Gas høsten 2013 for å bistå selskapet i deres planlagte børsnotering. I april 2014 selskapets aksjer notert på Oslo Børs. Like etter holdt også selskapet sin første kvartalspresentasjon.

Oppgaven

GK skulle bistå med å utarbeide en logo og profil for Avance Gas, samt utvikle en hjemmeside for selskapet. I tillegg skulle GK bistå med løpende kommunikasjonsrådgivning på PR og IR, blant annet i forbindelse med den kommende børsnoteringen, samt kvartalsfremleggelser.

Avance Gas opererer i øyeblikket seks gasstankere og har ytterligere åtte under bygging.

Løsningen

Samarbeidet startet med at GK skapte logo og profilmanual for selskapet. Dette gjorde GK i samarbeid med et designbyrå. Det ble deretter bygget en hjemmeside for selskapet. GK har bistått med løpende tekstproduksjon og børsmeldinger samt utvikling og kvalitetssikring av materiale, bl.a. i forbindelse med kvartalsfremleggelser.  I tillegg har Geelmuyden Kiese vært engasjert for å bistå med all mediehåndtering, herunder å ta kontakt med media og fasilitere intervjuer med selskapets ledelse.  For å bidra til å profilere selskapet, bisto GK med å tilrettelegge for at selskapets spot-indeks ble daglig publisert i Finansavisen.

Caser

Q2 14

Vellykket emisjon og børsnotering på Oslo Børs i andre kvartal 2014.

3

3 resultater: Profil, logo og hjemmeside ble utarbeidet for selskapet.

Resultatet
  • Profil, logo og hjemmeside ble utarbeidet for selskapet
  • God mediesynlighet og profilering av selskapet, både før, under og etter IPO’en
  • Oppmerksomhet og interesse rundt transaksjonen
  • Vellykket emisjon og børsnotering på Oslo Børs
  • Daglig publisering av Avance Gas spot indeks i Finansavisen, noe som har bidratt til å gi Avance Gas en rolle som ekspertkommentator i forhold til markedsutviklingen
  • Vellykket gjennomføring av kvartalspresentasjon for 1Q 2014
Oslo

Farstad Shipping

Farstad Shipping