En serie om alkoholvaner. Og uvaner.

Det tar 66 dager å endre en vane. Enda mer om det er en uvane. Nordmenns drikkevaner er i endring. Fra tidligere å være konsentrert til helgene, har mange fått et mer kontinentalt drikkemønster, hvor alkohol også drikkes på hverdagen. Resultatet er at forbruket totalt øker, og alkohol blir en enda mer naturlig og sosialt akseptert del av hverdagen. Med denne kampanjen ønsket vi å få folk til å reflektere over eget drikkemønster. Ikke for å dømme, men for å se om den hyggelige vanen er i ferd med å bli en problematisk uvane.

Kampanjen skulle ikke moralisere, men heller vise vanlige folk man kunne identifisere seg med. Det tar tid å endre en vane, derfor lot vi kampanjen vare i hele 2019, så folk fikk tid til å både reflektere og teste ut endringer inspirert av innholdet vi produserte. Vi visste hvilke målgrupper som hadde det høyeste alkoholforbruket. Derfor fant vi fire vanlige folk som representerte disse ulike målgruppene. De delte drikkevaner og refleksjoner med oss. Kampanjen ble bygget opp som en serie, med totalt ni episoder. I tillegg til å dele egne vaner ble de utfordret til å gjøre endringer, blant annet gjennom samtaler med psykolog Peder Kjøs.

Målet var å lage en kampanje som hadde en narrativ oppbygging og føltes som en dokumentarserie. Den ble vist i sosiale medier, primært Facebook og YouTube

Alle episodene ble samlet på www.avogtil.no/serien

Her kunne man også lese relevante artikler og ta selvtester knyttet til temaene i de ulike episodene.