Du kan ha rett på dobbel lønn!

Hver dag går tusenvis av utenlandske arbeidere på jobb i Norge. De jobber på hoteller, byggeplasser, i fiskeindustrien eller på verft. Mange kjenner ikke til hvilke rettigheter og hvilken lønn de har krav på i Norge. Derfor laget vi kampanjen «Know your rigths»

I tett samarbeid med arbeidstilsynene i Norge, Romania, Bulgaria, Litauen og Estland utviklet vi en kommunikasjonsstrategi og kampanje for å informere arbeidere fra disse landene om lønn og rettigheter på jobb i Norge. Noen har faktisk krav på dobbelt så høy lønn!

Innsikten viste at arbeiderne hadde lav kunnskap om rettigheter i Norge og at de hadde dårlige språkkunnskaper. Informasjonen ble derfor oversatt til 7 språk og fokuserte med et enkelt budskap på det arbeiderne var mest opptatt av: Lønn

Kampanjen inneholder en hovedfilm og flere taktiske uttak. I tillegg er det produsert plakater, brosjyrer og postkort. Over 370 000 mennesker i de fire landene har sett filmen og kampanjen.

Kampanjen vant 2 gull i Content Marketing Awards (CMA) i 2020.